Onderzoeksmateriaal

AAN DEZE PAGINA WORDT NOG GEWERKT

Wezel en hermelijn

Wezels en hermelijnen zijn klein en erg snel. De dichtheden zijn ook relatief laag. Het is dan ook lastig om wezels en hermelijnen te zien of aan te tonen.

Voor veel zoogdiersoorten wordt tegenwoordig gebruik gemaakt van cameravallen. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van geur en voedsel om de dieren te lokken. Of de camera’s worden op plaatsen gezet waar dieren zijn te verwachten zoals wissels en oversteekplaatsen. Wezels en hermelijn zijn echter zo snel dat ze vaak gemist worden als de camera’s op film stand staan. De camera op fotostand werkt beter. Ook dan is echter een camera met een korte triggertijd aan te bevelen.

Plaatsen van cameravallen op wissels e.d. kan dus wel resultaat opleveren maar doordat wezel en hermelijn erg snel zijn en de dichtheden laag zijn is de kans van slagen minder.

Er zijn middelen om de aanwezigheid van wezels en hermelijn beter aan te tonen. Deze zijn sterk in ontwikkeling en ‘het’ middel is nog niet gevonden. De middelen kunnen worden onderverdeeld in: sporenbuizen, camerabakken, nestkasten en combinaties daarvan:

– Sporenbuizen
Een sporenbuis is een buis met daarin een plankje met een inktkussen.

– Camerabakken
Het idee van een camerabak is dat de wezel of hermelijn langer in een omsloten ruimte aanwezig is. in die tijd dat die in de ruimte (bak) aanwezig is kan er een foto of filmpje worden gemaakt. Er zijn divers uitvoeringen van de camerabakken in omloop. Dit is nog volop in ontwikkeling.

– Nestkasten

 

Combinaties

 

Bunzing

Bunzing is een nog lastiger soort om aan te tonen dan wezel en hermelijn. Bunzingen zijn groter en trager dan wezel en hermelijn en zijn in principe dan ook goed op een cameraval te vangen. Echter bunzingen lijken niet te lokken met voer en geur. Er zijn diverse (voor zover bekend echter niet systematische) proeven gedaan met het lokken van bunzingen met verschillende types voedsel. Geen positief resultaat. Ook is hiermee kleinschalig geëxperimenteerd; er zijn een aantal beelden waarbij toevallig een bunzing voorbij hobbelt op een plaats waar een jigler met voer hangt. De bunzing heeft geen enkele aandacht voor het voer, in dit geval pindakaas met visolie, dit in tegenstelling tot vos, das, steen- en boommarter. Ook het project BUBO van de zoogdiervereniging waarbij getracht wordt bunzingen op beeld te krijgen door ze te lokken met een blikje sardientjes, geeft weinig resultaat.

De manier om bunzingen aan te tonen lijkt tot nu toe dan ook het plaatsen van cameravallen op plaatsen waar ze te verwachten zijn; wissels, oversteekplaatsen.