Projecten

BUBO
BUBO is een project vanuit de Zoogdiervereniging. De BU staat voor bunzing de BO staat voor boommarter. In 2016 is het meetnet BUBO van start gegaan met 21 waarnemers en 54 wildcamera’s.

Het doel van BUBO is een gestandaardiseerde methode te ontwikkelen/te gebruiken om bunzing en boommarter aan te tonen. Dit in tot nu toe ‘lege’ uurhokken (vastgestelde gebieden van 5km x 5 km). Hiervoor wordt een cameraval geplaatst met daarbij een blikje sardientjes op een paaltje op een paar meter afstand. De resultaten voor boommarter zijn goed. Voor bunzing zijn ze slecht, bunzingen lijken niet af te komen op het blikje.

Alle fotoserie’s tezamen van 2016 hebben meer dan 10.000 foto’s met een (huis)dier opgeleverd. Naast bunzing en boommarter zijn overigens nog 19 andere soorten zoogdieren waargenomen, waaronder otter, wezel, wild zwijn en eekhoorn en minimaal 18 verschillende vogelsoorten. Het onderzoek loopt door in 2017.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de Zoogdiervereniging: http://www.zoogdiervereniging.nl/nem/bunzingboommarter