Publicaties

Dit stuk is onderverdeeld in een gedeelte waarin publicaties van (leden van) de WKM zijn vermeld en een gedeelte met verwijzingen naar algemene publicatie/literatuur.

 

Publicaties WKM:

De werkgroep heeft meegewerkt aan een handreiking ter bescherming van kleine marterachtigen, voor de Provincie Noord-Brabant (2017): Handreiking Kleine Marters in relatie tot soortbescherming

De werkgroep heeft een artikel geschreven over landschapsverbetering voor de kleine marters in het blad ‘Zoogdier’ van de zoogdiervereniging (Zoogdier, 2017):  Verbeteren leefomgeving wezel, hermelijn en bunzing

Waar zijn de kleine marters? Met deze vraag over de status van wezel, hermelijn en bunzing in ons land ging de Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM) in 2011 en verder aan het werk (Zoogdier, 2015):  Blad Zoogdier Waar zijn de kleine marters

 

Publicaties/Literatuur elders:

Secundaire vergiftiging bij bunzing en steenmarter (Dierplagen, 2016):  Vergiftiging bunzing

Engelstalig artikel over wezel (BBC Wildlife, 2016): Weasel Wise

De bunzing, een algemene soort of niet?  (Zoogdier, 2008): Blad Zoogdier Bunzing

Territoriaal onderzoek met verkeersslachtoffers als basis (Natuurpunt/Meander België, 2012): Bunzing op de dool

Hermelijn in de Nederlandse duinen en de mogelijke oorzaak van de lokale uitsterving (Lutra, 1990):  Lutra Hermelijn Duinen