Over WKM

Werkgroep Kleine Marterachtigen (WKM)

Logo png

De WKM zit in een herstart-fase, dit betekent dat wij op dit moment druk bezig zijn met het zoeken naar nieuwe leden en bestuursleden en het herzien van onze doelstellingen als werkgroep. Op dit moment is Anneloes Tukker, secretaris, (06- 18509790) de contactpersoon van de WKM.

Onder kleine marterachtigen worden wezel, hermelijn en bunzing verstaan. Het doel van de WKM is om wezels, hermelijnen en bunzingen te beschermen en het aantal toe te laten nemen. Ze staan namelijk vrij dicht aan de basis van de voedselketen en hebben een indicatieve waarde voor wat er in onze landschappen of ecosystemen afspeelt. Het beschermen en toename doen wij door onderzoek te doen naar populaties, voorstellen voor landschapsverbetering te maken voor particulieren, terreinbeheerders en overheden,  voorlichting te geven aan diverse partijen en door beïnvloeding van beleid en regelgeving.

De laatste jaren is vooral veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van onderzoeksmateriaal. Het aantonen van wezel, hermelijn en bunzing is namelijk lastig. Ze zijn snel, vluchtig en de dichtheden zijn laag. Het verder ontwikkelen van onderzoeksmateriaal blijft dan ook erg belangrijk.

Naast aandacht voor onderzoek zal er, meer dan in het verleden, aandacht worden besteed aan de beïnvloeding van beleid en regelgeving. De nieuwe Wet natuurbescherming en de toekomstige Omgevingswet bieden daar ook mogelijkheden toe.

Om het aantal wezels, hermelijnen en bunzingen duurzaam te laten toenemen en te beschermen zullen er maatregelen in het landschap moeten worden getroffen. De WKM zal dan ook invloed uitoefenen in landschapsprojecten.

De WKM is een werkgroep van de Zoogdiervereniging.

logo zdv 

http://www.zoogdiervereniging.nl/