Soorten

Kleine marterachtigen 

Tot de familie marterachtigen behoren hermelijnen, wezels, bunzingen, dassen, otters, nertsen en marters. Onder kleine marterachtigen worden wezel, hermelijn en bunzing verstaan. De familie marterachtigen is grote soortgroep die over de wereld verspreid is. Ze komen voor in zeer verschillende gebieden maar hebben allemaal, min of meer, eenzelfde lichaamsbouw gemeen.

In Nederland komen das, boommarter, steenmarter, otter, wezel, hermelijn en bunzing voor. De das doet het relatief goed, de steenmarter rukt verder op naar het westen, de boommarter duikt op steeds meer plaatsen op en ook de otter verspreidt zich. De wezel, hermelijn en bunzing doen het echter een stuk slechter.