Landschapsverbetering

De achteruitgang van wezel, hermelijn en bunzing komt voor een groot gedeelte door de achteruitgang in het kleinschalig (agrarisch) landschap. Alles wordt recht getrokken en opgeruimd. De grens tussen natuur en niet natuur wordt steeds scherper. Behalve door de Ecologische Hoofdstructuur zijn er steeds minder verbindingen tussen grote maar ook kleinere landschapselementen. Dit gaat ten koste van vele soorten waaronder de wezel, hermelijn en bunzing.

In tegenstelling tot een soort als de steenuil (die ook afhankelijk is van het kleinschalig cultuurlandschap maar meer gebonden is aan bebouwing) is er voor de wezel, hermelijn en bunzing geen specifieke aandacht. Ze vallen tussen het wal en het schip. Hier is veel winst te behalen en dient veel te gebeuren.

Een land waar wel beleidsmatig wordt ingezet op verbetering van het landschap voor wezel en hermelijn is Zwitserland. Zie hiervoor http://wieselnetz.ch/de/home/

Hier zijn veel ideeën op te doen die ook in de Nederlandse situatie zijn toe te passen.

Voorstellen voor landschapsverbetering aan particulieren, terreinbeheerders en overheden is één van de aspecten hoe het WKM wezels, hermelijnen en bunzingen wil beschermen alsook door onderzoek te doen naar populaties en voorlichting te geven aan diverse partijen en door beïnvloeding van beleid en regelgeving.

Wilt u meer informatie hierover neem dan contact op met ons via:

E-mail: wezelhermelijnbunzing@hotmail.com