startbijeenkomst Bunzing-project

Op 31 januari organiseerde Werkgroep Kleine Marters de startbijeenkomst van haar bunzingonderzoek. Met behulp van cameravallen, en de inzet van een tiental vrijwilligers, hopen we inzicht te krijgen in de activiteit van de bunzing. Van de bunzing is nog veel niet bekend. Hopelijk kunnen we over een jaar antwoord op vragen in welke periode van het jaar de bunzing het meest actief? Ook doen we zo veel ervaring op met de cameraval en krijgen we een beter beeld van de verspreiding van dit illustere martertje.

Mocht je nog mee willen doen, dan kan dat, maar alleen met een eigen camera. De cameravallen van de WKM zijn momenteel allemaal vergeven.